Výkony

Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou:

 1. komplexní vyšetření, diagnostika, laboratorní vyšetření, probatorní excise, epikutánní testování
 2. vyšetření a zhodnocení stavu pigmentových névů
 3. skleroterapie metličkovitých varixů
 4. ošetření a převazy bércových vředů
 5. mražení tekutým dusíkem
 6. aplikace UV světla a léčebné koupele

Výkony a služby nehrazené zdravotní pojišťovnou + ceník:

 1. klinické vyšetření u pacienta nemající české zdravotní pojištění - 240,- Kč

Výkony u kterých požadujeme písemný informovaný souhlas:

 1. skleroterapie metličkovitých varixů
 2. aplikace UV světla
 3. oš. elektrokauterem
 4. probatorní excise